ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 1_LEADER_CLLD

01 Ιούλ. 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Παραγωγή έντυπου υλικού ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των προστατευόμενων περιοχών του ΦΔΛΠΙ» της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΦΔΛΠΙ)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ.1_LEADER_CLLD

ΔΔ115_Παράρτημα i – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ_Υπ. 1_LEADER_CLLD

ΔΔ115_Παράρτημα ii – Υπεύθυνη Δήλωση_Υπ. 1_LEADER_CLLD

ΔΔ128_Παράρτημα iii – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_Υπ. 1_LEADER_CLLD

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο