ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του προστατευόμενου είδους Lutralutra στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΛΠΙ»

27 Απρ. 2021

Στις ακόλουθες υπερσυνδέσεις μπορείτε να κάνετε λήψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης με τα παραρτήματα της (αρχείο .pdf), το Παράρτημα ii – Υπεύθυνη Δήλωση (αρχείο .docx) και το Παράρτημα iii – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς(αρχείο .docx).

376_270421_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_L. lutra

Παράρτημα ii – Υπεύθυνη Δήλωση_L. lutra

Παράρτημα iii – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_L. lutra

Μετάβαση στο περιεχόμενο