Χορηγίες

Το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας έχει χορηγήσει η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και το Super Market ΠΑΜΒΩΤΙΣ.