Δελτίο τύπου: «Ένας Πολωνός στα Γιάννενα»

 

Μέρες καραντίνας για το ανθρώπινο είδος, όμως για την ορνιθοπανίδα οι μετακινήσεις από χώρα σε χώρα εκτελούνται κανονικά. Καθώς μπαίνουμε στον χειμώνα όλο και περισσότεροι πτερωτοί επισκέπτες καταφτάνουν στη λίμνη των Ιωαννίνων με σκοπό να διαχειμάσουν. Οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις των ειδών ορνιθοπανίδας αποτελούν ένα από τα αντικείμενα μελέτης του έργου «Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΛΠΙ» που πραγματοποιείται  από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας σε συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη και Βιολόγο, Νίκο Μπούκα-Ανέστη.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου κατά τις εργασίες πεδίου στις 25 Νοεμβρίου του 2020 παρατηρήθηκε πως ένας από τους πολλούς Καστανοκέφαλους γλάρους στην παραλίμνια περιοχή της μονής Ντουραχανίου έφερε ένα λευκό δακτυλίδι με έναν τετραψήφιο κωδικό στο πόδι. Έπειτα από σχετική αναζήτηση με βάση τον κωδικό του δακτυλιδιού βρέθηκε πως ο χειμερινός επισκέπτης είχε γεννηθεί στην Πολωνία το 2011. Μάλιστα ο γλάρος όλα αυτά τα χρόνια είχε παρατηρηθεί από επανευρέσεις πως επιστρέφει για αναπαραγωγή στην Πολωνία κάθε άνοιξη, αλλά για πρώτη φορά φέτος επιβεβαιώθηκε πως διαχειμάζει στη λίμνη Παμβώτιδα, διανύοντας μια απόσταση 1.513 χιλιομέτρων. Ένα εξίσου σημαντικό δεδομένο αποτελεί το γεγονός πως ο συγκεκριμένος γλάρος είναι σχεδόν 10 ετών!

Ο Καστανοκέφαλος γλάρος αποτελεί πολυάριθμο χειμερινό επισκέπτη στη λίμνη των Ιωαννίνων και αρκετά οικείο είδος στους γιαννιώτες, καθώς είναι σχετικά άφοβος και απαντάται ακόμα και σε πολυσύχναστα μέρη της λίμνης, όπως η πλατεία Μαβίλη. Παρ’ όλα αυτά, η προέλευση των πουλιών ήταν άγνωστη έως τώρα και η επανεύρεση αυτού του δακτυλιωμένου ατόμου μας αποκάλυψε μια από τις χώρες αναπαραγωγής του είδους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο