Βιβλιογραφία Φ.Δ.Λ.Π.Ι.

Ελληνική Βιβλιογραφία

 1. Fer Willemse (1984). Κατάλογος Των Ορθόπτερων Της Ελλάδας. Fauna Graciae, Τόμος 1. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
 2. FerWillemse (1985). Κλείδες Προσδιορισμού Των Ορθόπτερων Της Ελλάδας.. Fauna Graciae, Τόμος Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
 3. Gradinarov D., Petrunov L., Spasov S. (2015). Εγχειρίδιο για τους τελωνειακούς υπαλλήλους και τους συνοριακούς σταθμούς κτηνιατρικού ελέγχου. Πρόληψη Εμπορίας Προστετευόμενων ειδών ορνιθοπανίδας. Αθήνα.
 4. MEDCAP (2014). Προτάσεις για καινοτόμα εργαλεία και λύσεις για αποτελεσματική, βιώσιμη και έξυπνη διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων στη Μεσόγειο. ΜΑΙΧ, Χανιά.
 5. Paws. PawsTourPlanner Οδηγός Σχεδιασμού Ξεναγήσεων του Paws. (2 αντίτυπα)
 6. Paws, paws-med. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο Paws Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο Paws-med. Έκδοση 1.0.
 7. Paws, paws-med. Σχέδιο Σεμιναρίου Paws Σχέδιο Σεμιναρίου Paws-med. Έκδοση 1.0.
 8. Paws, paws-med. Πλαίσιο Εκπαιδευτικού Προγράμματος PAWSΠλαίσιο Εκπαιδευτικού Προγράμματος PAWS-MED. Έκδοση 1.0.
 9. PLANTAEUROPA και Συμβούλιο της Ευρώπης. (2004). Ευρωπαϊκή Στρατηγική Διατήρησης των Φυτών.Ας Σώσουμε τα Φυτά της Ευρώπης. (3 αντίτυπα)
 10. WWF, Σβορώνου Ε. (2003). Μέθοδοι Διαχείρισης του Οικοτουρισμού και του Τουρισμού σε Προστατευόμενες Περιοχές. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Αθήνα.
 11. WWF (2004). Αξιολόγηση του Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδος: Από τη Θεωρία στη πράξη. WWF Ελλάς, κείμενο πολιτικής, Αθήνα.
 12. WWF (2007). Συνοπτική έκθεση απολογισμού των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2007 στην Εύβοια. Αθήνα.
 13. WWF (2008). Οικολογικός απολογισμός της πυρκαγιάς του Ιουλίου 2008 στη Ρόδο. Αθήνα.
 14. WWF (2008). Πολιτική Για Το Περιβάλλον. Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει. Αθήνα.
 15. WWF Οδηγός για το περιβάλλον, Καράγιωργας Μ., Ζαχαρίας, Δ., Κύρκου Α. (2010). Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. WWF Ελλάς, Αθήνα.
 16. WWF Οδηγός για το περιβάλλον, Ρεμουντάκη Ε. (2010). Αέρας και ατμοσφαιρική ρύπανση. WWF Ελλάς, Αθήνα.
 17. WWF Οδηγός για το περιβάλλον, Τσάρτας Π., Σταυρινούδης, Θ., Ζαγκότση, Σ., Κυριακάκη Α., Βασιλείου, Μ. (2010). Τουρισμός και Περιβάλλον. WWF Ελλάς, Αθήνα.
 18. WWF Οδηγός για το περιβάλλον, Φράγκου, Μ.-Χ., Καλλής, Γ. (2010) Προβλήματα και Λύσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του νερού. WWF Ελλάς, Αθήνα.
 19. WWF (2014). Προστασία Των Νησιωτικών Υγροτόπων Της Ελλάδας. WWF Ελλάς, Αθήνα.
 20. WWF (2014). Δεσμεύσεις για εφαρμογή – Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα. WWF Ελλάς, Αθήνα.
 21. WWF (2020). Η φωτιά σε αφορά. Πρόσεχε τι κάνεις / Πρόσεχε γύρω σου. Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. WWF Ελλάς, Αθήνα.
 22. Αλεξανδρίδου Ευτυχία και Γεράκης Α. Π. (2001). Μια Δεκαετία ΕΚΒΥ (1991 – 2001). Δεκατρία Έργα Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – ΕΚΒΥ, Θέρμη.
 23. Αναγνωστοπούλου Μ. (Συντονίστρια έκδοσης) (2001). Κατευθυντήριες Γραμμές για τον Σχεδιασμό Προγραμμάτων Παρακολούθησης Υγροτόπων. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη. σελ 40.
 24. Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε., Ν.Α. Ιωαννίνων, Η μόλυνση του περιβάλλοντος & η κλιματική αλλαγή. Ιωάννινα.
 25. ΑΝΙΜΑ, Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής. Οδηγός Πρώτων Βοηθειών για την Άγρια Ζωή.
 26. Αρτέον Εκδοτική (2015). Πλεούμενα των λιμνών και των ποταμών του τόπου μας. 18ος – 20ος αιώνας. Ένα ταξίδι στον κόσμο των ξύλινων σκαριών των γλυκών / υφάλμυρων νερών και του πολιτισμού μας. Αθήνα. (2 αντίτυπα)
 27. Αρτέον Εκδοτική (2014). Τα ψάρια των λιμνών και ποταμών του τόπου μας. Ένα ταξίδι στον κόσμο των ψαριών των γλυκών / υφάλμυρων νερών και του πολιτισμού μας. Αθήνα. (2 αντίτυπα)
 28. Βλάμη Β., Ζόγκαρης Στ., Δημόπουλος Π. (2003). Βελανιδόδασος Ξηρομερού – Αιτωλοακαρνανία, Οικοτουριστικός Οδηγός. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σύλλογος Φίλων της Βελανιδιάς & Περιβάλλοντος «Αμαδρυάδα», Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 29. Βώκου Δ., Επιτροπή «Φύση 2000» (2011). Ο θεσμός των Φορέων Διαχείριησης Προστατευόμενων Περιοχών – 10 χρόνια εφαρμογής.
 30. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 2006. Χρηματοδότηση του δικτύου NATURA2000. Τεχνικός Οδηγός.
 31. Γεράκης Α. Π., Τσιούρης Σ. και Τσιαούση Βασιλική (Συντονιστές Έκδοσης) (2007). Υδατικό Καθεστώς και Βιωτή Υγροτόπων.Προτεινόμενη Ελάχιστη Στάθμη Λιμνών και Παροχή Ποταμών Μακεδονίας και Θράκης. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θέρμη.
 32. Γκαργκούλας Ν., Βακάκης και Συνεργάτες Α. Ε., Ματθαίου Γ., (2004). Σχέδιο Διαχείρισης Αειφορικής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Ζωνών της Ευρύτερης Περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας. (2 αντίτυπα Α’ Φάσης, 2 αντίτυπα Β’ Φάσης).
 33. Δημόπουλος Π., BergameirE., Θεοδωρόπουλος Κ., FischerP. και Τσιαφούλη Μ. (2005). Οδηγός Παρακολούθησης Τύπων Οικοτόπων και Φυτικών Ειδών στις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 με Φορείς Διαχείρισης στην Ελλάδα – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 34. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βοτανικό Μουσείο (2011). Βιοποικιλότητα του Παρνασσού. Αθήνα.
 35. Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου ας μάθουμε… ας παίξουμε… (3 αντίτυπα)
 36. ΕΚΒΥ, Παστεργιάδου Έυα και Παπαδοπούλου Παρασκευή (1993). Κατάλογος Βιβλίων, Μελετών, Περιοδικών και άλλου Υλικού της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ.
 37. Εκπαιδευτήρια Δούκα, (2009). Λόγια για το περιβάλλον.
 38. Ελευθεροτυπία. Πουλιά μου διαβατάρικα. Αθήνα.
 39. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (2004). Οι Προστατευόμενες Περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 40. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Η Φύση. Τεύχη 150-158. Αθήνα.
 41. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (2008). Οδηγός Ξενάγησης σχολικών ομάδων σε Προστατευόμενες Περιοχές. Αθήνα. (4 αντίτυπα)
 42. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (1994). Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας – Μία Γνωριμία με τους Σημαντικούς Βιοτόπους της Ελλάδας. Ειδική Έκδοση, Αθήνα.
 43. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας. Αθήνα.
 44. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2009). Δράσεις για τη διατήρηση των πουλιών. Conservation Review 2009. Αθήνα.
 45. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (2011). Διαφυλάσσοντας Τις Σημαντικότερες Περιοχές Για Τα Πουλιά Τη Φύση Και Τον Άνθρωπο. Υποθέσεις Μιας Δεκαετίας 2000-2010. Αθήνα.
 46. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2015). Τα Πουλιά της Ελλάδας της Κύπρου και της Ευρώπης. Ιταλία (5 Αντίτυπα)
 47. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Ταξιδεύοντας με το κιρκινέζι στους οικισμούς της Θεσσαλίας.
 48. Επιμελητήριο Ιωαννίνων – Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg I (1994). Μελέτες Ίδρυσης και Οργάνωσης Μονάδων Χοιροτροφίας, Πτηνοτροφίας και Ιχθυοκαλλιέργειας στη Νότια Αλβανία. Ιωάννινα.
 49. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003) Μυστικά για το περιβάλλον που πρέπει να τα μάθει όλος ο κόσμος. Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο.
 50. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006). Χρηματοδότηση του Δικτύου Natura 2000. Τεχνικός Οδηγός.
 51. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013). Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες. Λουξεμβούργο.
 52. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014). Δράση για το κλίμα. Ο κόσμος που θέλετε, με το κλίμα που θέλετε. Μια οικονομία χαμηλών εκπομπών τονώνει την ανάπτυξη και την απασχόληση. Λουξεμβούργο.
 53. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015). Naturewatch. Η πτήση των γερανών. Λούξεμβούργο.
 54. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018). Η ΕΕ επενδύει στον πλανήτη: δέκα πρωτοβουλίες για μια σύγχρονη και καθαρή οικονομία. Λουξεμβούργο.
 55. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018). Ευρώπη + μαζί! Λουξεμβούργο.
 56. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018). Ο πλανήτης μας, το μέλλον μας. Καταπολεμάμε παρέα την κλιματική αλλαγή. Λουξεμβούργο.
 57. Ζήσης Ιωάννης (2003). Πράσινο Επιχειρείν. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 58. Ζιώγας Γ., Σταμουλάκης Γ., Κωνσταντής Κ., Καλφακάκου Β. (1986). Η ρύπανση στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γιάννενα.
 59. Κακούρος, Π., Βασιλική Τσιαούση και ΄Ελενα Χατζηχαραλάμπους. (2004). Οδηγίες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και ΥΠΕΧΩΔΕ.Θέρμη.
 60. Καλλιστώ. Άνθρωπος & αρκούδα. Εφικτή Συνύπαρξη.
 61. Κατσαδωράκης Γ., (2002) Το Βιβλίο Των Πελεκάνων. Πρέσπες
 62. Κατσακιώρη Μ. (2001). Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό έργων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα υγροτόπων. Υπουργείο περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη. 23σελ. καιΠαράρτημα
 63. Κατσακιώρη Μ.και Φλογαΐτη Ε. (συντονίστριες έκδοσης). (2008). Εκπαιδευτικό υλικό «Περιβάλλον χωρίς σύνορα» (Δημοτικό, γυμνάσιο, Λύκειο).Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.
 64. Κατσίκης Α. (1992). Η λίμνη των Ιωαννίνων-Μορφογένεση-Παλαιογραφική εξέλιξη-Φυσική Γεωγραφία. Ηπειρωτικά Χρονικά. Ανάτυπο. Τόμος 30, Ιωάννινα.
 65. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκαπαίδευσης (2008). Τα Πουλιά Της Λίμνης Της Καστοριάς Και Της Λεκάνης Απορροής Της. Καστοριά.
 66. Κοβάνη Ε., Αβδελίδη Κ. (2002). Λιμνών Αποξηράνσεις: Μελέτη Αειφορίας και Πολιτιστικής Ιστορίας. Αναπαραστάσεις του Χώρου και των Χρήσεων του στις Αποξηραμένες Περιοχές Κάρλας και Αγουλινίτσας. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα. (2 αντίτυπα)
 67. Κοντογεωργίου – Παπανικολάου Ασημίνα (2011). Ο ευτροφισμός των λιμνών. Μελέτη του φαινομένου και με παιδαγωγική αξιοποίηση Εκπαιδευτικού Εικονικού Περιβάλλοντος. 2011, Βόλος.
 68. Κόντος Ν., Φυτώκα Ε. και Λαζαρίδου Ε. (2001). Κατευθυντήριες γραμμές για την απογραφή υγροτόπων. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη. 24 σελ. και Παράρτημα
 69. Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων Και Περιβάλλοντος, (2013). Κύπρος. Μικρά Τοπία, Μοναδικά Ζώα.Λευκωσία
 70. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Ο Άτλας της Οικολογίας. Αθήνα.
 71. Κωλλέτας Χ. Στέφανος. (2000). Οι λίμνες Ιωαννίνων και Λαψίστας. (2 αντίτυπα)
 72. Λαζαρέτου Θ. (2002). Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Δίκαιο. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Αθήνα.
 73. Λάμπρος Γ. (2010). Η αστροκερασιά και ο αποσπερίτης. Αθήνα.
 74. Λεγάκις, Α. και Μαραγκού, Π. (επιμέλ. Έκδ.). 2009. Το κόκκινο βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. Αθήνα.
 75. Μερτζάνης Γ., (2008). Η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα. Θεσσαλονίκη.
 76. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (2009). Ελληνικά Αγριολούλουδα. Αθήνα.
 77. Νάτσης Λάζαρος (1992). Παμβώτις – Η Λίμνη των Ιωαννίνων.
 78. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, INTERREGIII. Οδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης παρόχθιων οικοτόπων και ορνιθοπανίδας. «Διαχείριση παρόχθιων οικοτόπων και τουρισμού, διάδοση της γνώσης και ευαισθητοποίηση κοινού στην προστατευόμενη περιοχή Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά (GR 1220001)». (2 αντίτυπα)
 79. Οικονομίδης Π.Σ., Μ. Κουτράκης, Α. Apostolou, MVassilev & L.Pehlivanov (Συντονιστές έκδοσης), 2009. Άτλας της ιχθυοπανίδας του ποταμού Νέστου. Έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλα, Βουλγάρικη Ακαδημία Επιστημών, Βουλγαρία.
 80. Οικονομίδου Ευαγγελία, Βασιλάκης Κ., Μπούσμουρας Δ., καιWitte R. (1993). Εκτίμηση Οικολογικής Αξίας του Δέλτα του Καλαμά και Προκαταρκτικές Προτάσεις Διαχειρίσεως. (Φάση 1: 1992). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων και Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.
 81. Ολκός /Ριζάρειο Ίδρυμα (1996). Ιωάννινα, 1890-1950.
 82. Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ, (1998). Φορείς Που Έχουν Σχέση Με Το Περιβάλλον. Αθήνα.
 83. Ομάδα Σχεδιασμού – ΜΟΔ ΑΕ – ΦΔΛΠΙ (2020). Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων φια την περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας. Μάρτιος 2020.
 84. Παμπέρης Λ., (1997). Οι Πεταλούδες Της Ελλάδας. Εκδόσεις Παμπέρη. Αθήνα.
 85. Παπαγιάννης Θ., Σορώτου Α. (2010). Σε αναζήτηση του ελληνικού τοπίου. Αθήνα.
 86. Παπαϊωάνου Χ. (2003). Αγριόγιδο, στα Όρια της Επιβίωσης. Πίνδος Περιβαλλοντική. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων. Ιωάννινα.
 87. Παπαϊωάνου Χ. (2005). Αγριόγιδο, στα Όρια της Επιβίωσης. Πίνδος Περιβαλλοντική. Ιωάννινα.
 88. Πέμπτο Γυμνάσιο Ιωαννίνων. Πουλιά Των Υγροτόπων Της Ηπείρου. (3 αντίτυπα)
 89. Περιηγήσεις στο Νομό Ιωαννίνων – Τουριστικός Οδηγός – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.
 90. ΠεριφέρειαΗπείρου. EPA – Environmental Park. Τα περιβαλλοντικά πάρκα της Ηπείρου.
 91. Περιφέρεια Ηπείρου. Περιηγητικός Οδηγός. Προστατευόμενες Περιοχές της Ηπείρου. Διαδρομές Διασύνδεσης. (2 αντίτυπα)
 92. Πέτρου Ν., Βιδάκης Κ., Βαφειάδης Π., (2015). Πουλιά. Φορέας Διαχείρισης Λίμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Αιτωλικό.
 93. Πέτρου Ν., Βιδάκης Κ., Βαφειάδης Π. (2010). Ελλάδα. Η Χώρα Της Ποικιλότητας.Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Της Φύσης.Αθήνα.
 94. Σκορδάς Κ. και Αναγνωστοπούλου Μ. (2001). Κατευθυντήριες Γραμμές για τον Σχεδιασμό Προγραμμάτων Κατάρτισης σε Θέματα Διαχείρισης Υγροτόπων. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη. 23 σελ. και Παράρτημα.
 95. Στάρα Καλλιόπη. Το Δέντρο του μικρού μας κόσμου. Η συναρπαστική ιστορία ενός αιωνόβιου δέντρου που φύλαγε τις μνήμες ενός μικρού χωριού! Εκδόσεις Αρτέον. (2 αντίτυπα)
 96. Τρούμπης Α., Δ. Μέμτσας και Μελιάδου Α. (1993). Μεθοδολογία Ομαδοποίησης Υγροτόπων με Πολλαπλά Κριτήρια. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Τομέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 97. Τσιφτσής Σ., Τσιριπίδης Ι., Βιδάκης Κ., (2012). Ορχιδέες Του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Δράμα.
 98. Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας, Συμβούλιο Προστασίας Περιβάλλοντος, Συγγραφείς: Φώτης Γ., Παπαχρήστου Φ., Κουσουρής Θ. και Κουτσουμπίδης Ε. (1986). Λίμνη Βεγορίτιδα (Προβλήματα και Προτάσεις για Βελτίωση).Θεσσαλονίκη.
 99. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (2012). Το πρώτο μου βιβλίο για τα πουλιά. Αθήνα.
 100. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (1985). Πρόγραμμα Οριοθέτησης Υγροτόπων Σύμβασης Ramsar. Υγροβιότοπος: Δέλτα Έβρου. Αθήνα.
 101. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (1986). Πρόγραμμα Οριοθέτησης Υγροτόπων Σύμβασης Ramsar. Υγροβιότοπος: Λίμνη Βόλβη – Λαγκαδά. Αθήνα.
 102. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (2003). Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές: Προς ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης.
 103. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (1998). Φορείς που έχουν Σχέση με το Περιβάλλον. Αθήνα.
 104. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (2004). Ατζέντα 21 – Το Παγκόσμιο Σχέδιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 105. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (2004). Ελληνικές Περιοχές και οι Φορείς Διαχείρισής τους. Natura Αθήνα. (2 αντίτυπα)
 106. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (2004). Οδηγίες Εκπόνησης Σχεδίων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Θέρμη.
 107. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η Οδηγία των Oικοτόπων 92/43/ΕΟΚ & το δίκτυο NATURA 2000. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
 108. Υπουργείο Πολιτισμού Και Τουρισμού 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (2010). Η Λίμνη. Ιωάννινα.
 109. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων. (2011). Η Δική Μας Όμορφη Λίμνη. Λογγάδες Ιωαννίνων.
 110. Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (επιτροπή έκδοσης) (2009). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας. Τόμος Α’ και Β’. Ελληνική Βοτανική Εταιρία. Πάτρα.
 111. Φοίτος Δ., Καμάρη Γ., Κατσούνη Ν., Μήτσαινας Γ., (2015) Το Όρος Αίνος Της Κεφαλλονιάς. Κεφαλλονιά.
 112. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα ένας άγνωστος θησαυρός.
 113. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανιών. 2008. Το Φαράγγι της Σαμαριάς, Χανιά.
 114. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανιών. 2008. Το Αλφαβητάρι της Σαμαριάς, Χανιά.
 115. Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου & Πίνδου (2011) Απολογισμός Δράσεων έτους 2011. Ασπράγγελοι.
 116. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. Είδη της χλωρίδας και της πανίδας στο Εθνικό θαλάσσιο Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
 117. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. 2009. Πρώτη έκθεση αξιολόγησης των έργων και των δράσεων του Φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. Φορέας Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α..Β.Σ.Αλόννησος.
 118. Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας. Προστατευόμενη Περιοχή Καρπάθου-Σαρίας, ένας ανεκτίμητος θησαυρός.
 119. Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (2012). Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης. Οδηγός Για Τον Επισκέπτη Και Τον Ερευνητή. Κερκίνη Σερρών (2 αντίτυπα)
 120. Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης. (2012) Οδηγός Ψαριών. Λαγκαδάς.
 121. Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. Απολογισμός 2010-2011-2012.
 122. Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. Απολογισμός 2013-2014-2015.
 123. Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. Απολογισμός 2016-2017-2018.
 124. Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. Ημερολόγιο 2004 – Λίμνη Παμβώτιδα.
 125. Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά. (2008). Καλαμάς και Αχέροντας, Φύση / Άνθρωπος / Ιστορία / Πολιτισμός.
 126. Χήτος, Θ. (2009). ΦυτάτηςΗπείρου (FlowersofEpirus). Ιωάννινα.

Πολιτιστικά

 1. AltaLanga: Ένας τόπος ανάμεσα σε θάλασσα και σε πεδιάδα.
 2. Βρέλλης Π. (2008). Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας. Κέρινα Ομοιώματα. Ιωάννινα.
 3. Δεσπότης Κ. Ηρ. (2009). Άγιοι της Ηπείρου. Β’ Έκδοση. Θεσσαλονίκη.
 4. Δήμος Ιθώμης. Οδοιπορικό στο βασίλειο των μύθων & της παράδοσης.
 5. Δήμος Καλαβρύτων (2003). Μαρτυρική Πόλη Καλαβρύτων. Φωτογραφικό Λεύκωμα.
 6. Εγνατία Οδός (2003). Λόγου Χάριν. Διηγήματα 10 Ελλήνων Πεζογράφων.
 7. Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων (2003). Ηπειρώτικα Γράμματα – Μηνιαίο Φιλολογικό Περιοδικό.
 8. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014). Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα ασύλου, συνόρων και μετανάστευσης. Λούξεμβούργο.
 9. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015). Επιτροπεία για παιδιά τα οποία στερούνται τη γονική φροντίδα. Λουξεμβούργο.
 10. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016). Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Λουξεμβούργο.
 11. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016). Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη. Λουξεμβούργο.
 12. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017). Η ΕΕ & Εγώ. Λουξεμβούργο.
 13. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017). Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι και τι κάνει. Λουξεμβούργο.
 14. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017). Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα. Λουξεμβούργο.
 15. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018). Κοινωνική Ευρώπη. Η προσωπική σας εμπειρία. Λουξεμβούργο.
 16. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019). Τοποθέτησση των κοινωνικών ζητημάτων στο επίκεντρο της Ευρώπης. Λουξεμβούργο.
 17. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (2015). Το Κάστρο των Ιωαννίνων. Αποκατάσταση εξωτερικών τειχών Κάστρου Ιωαννίνων (β’ φάση). Ιωάννινα.
 18. Κάθι Νιούμαν, Γυναίκες Φωτογράφοι στο NationalGeographic.
 19. Κωλέττας Στέφανος (2010). Ιστορικά – Λαογραφικά στοιχεία Δήμου Περάματος Ν, Ιωαννίνων. Ιωάννινα.
 20. Λεύκωμα Ολυμπιακών Γραμματοσήμων. Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα. Ενότητα Α. (2 αντίτυπα).
 21. Μεσογειακό Ινστιτούτο για την φύση και τον άνθρωπο (20140. Λίμνη Κάρλα. Περιφέρεια Θεσσαλίας. Περιπατητικό; Οδηγός. Αθήνα. (2 αντίτυπα το 1 στα αγγλικά)
 22. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. Φηγός: Γράμματα – Τέχνες – Πολιτισμός. Τεύχη: 16, 19, 20, 21, 22, 23,24/25.
 23. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (2013). Καστοριά Τουριστικός Οδηγός. Καστοριά.
 24. Περιφέρεια Ηπείρου, Αναπτυξιακή Ηπείρου. NE.T.ROUTES (Δίκτυο Θεματικών Διαδρομών Ελλάδα – Αλβανία). Ζαγόρι, Κόνιτσα, Πωγώνι.
 25. Περιφέρεια Κρήτης. Τουριστικός Οδηγός Κρήτης.
 26. Ριζάρειο Ίδρυμα / Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου (2003). ΖαγορίσιωνΒίος. Zagori: The life of a community. (2 αντίτυπα)

Ξένη Βιβλιογραφία

 1. Academia Republicii Socialiste Romania (1977). Hydrobiologia. Tomul 15. Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti.
 2. Academia Republicii Socialiste Romania (1980). Hydrobiologia. Tomul 16. Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti.
 3. Barret P. & S. Travels with a wildlife artist. The living landscape of Greece. London.
 4. BidlLife International. The killing.
 5. Bogner F. Der Regen. Ein Luftbildportrat vom Arber bis Regensburg
 6. Ceci P. et al. (2009). State of Mediterranean Forests (SoMF). Concept paper. Rome, Italy.
 7. David D., Cuadra C. & Miel R. (2002). Το Λαβωμένο Νερό. Γενική Διεύθυνση Πληροφοριών και Δημοσίων Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 8. S., M. Koutrakis, A. Apostolou, M. Vassilev & L. Pehlivanov (Eds) 2009. AtlasofRiverNestosFishFauna. Prefectural Authority of Drama-Kavala-Xanthi,NAGREF-Fisheries Research Intitute and Bulgarian Academy of Sciences, Kavala, Greece.
 9. Environment DG – European Commission. 2001. Sustainable tourism and NATURA 2000. Guidelines, initiatives and good practices in Europe. European Communities, Belgium.
 10. Freie Hansestadt Bremen (1992). Schutz der Weser und der Nordsee. Bremen.
 11. Freie Hansestadt Bremen (1993). Gewassergutebericht des Landes Bremen 1993. Bremen.
 12. Gaetano Baibato (1995). Carta Delle Vocazioni Ittiche Della Provincia di Brescia. Brescia.
 13. Gewassergutbeiicht des Landes Biemen (1993). Wasseiwiltschaltsamt.
 14. Gooders John. Where to watch birds in Britain and Europe.
 15. Holdgate W.M.and Woodman J. M. (1978). The Breakdown and Restoration of Ecosystems. Proceedings of the Conference on the Rehabilitation of Severely Damaged Land and Freshwater Ecosystems in Temperate Zones Held in Reykjavik, Iceland, July 4-10, 1976, Sponsored by NATO Special Program Panel on Ecology. Plenum Press, New York.
 16. Papayannis T., Pritchard D. Culture And Wetlands In The Mediterranean: An Evolving Story. Med-INA.
 17. Psychoudakis A. Sophia Papoutsi- Psychoudaki, and A.M.M.McFarquhar (1993). An Assessment of the Irrigation Project Affecting the Wetlands of Prespa, Greece. Greek Biotope / Wetland Centre and Department of Agricultural Economics, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
 18. Society of the Protection of Prespa, Authors: Strid Arne, Bergmeier Erwin, Fotiadis Georgios (2020). Flora and Vegetation of the Prespa National Park Greece, Athens.
 19. WWF (2006). Living Planet Report 2006. WWF International, Switzerland.

Διδακτορικές διατριβές- Πτυχιακές-Μεταπτ. Εργασίες

 1. Αθανασιάδου Ε., (2012). Η Αρχιτεκτονική Τοπίου Στο Μεσογειακό Περιβάλλον Και Η Συμβολή Της Στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Μεθοδολογία Προγραμματισμού Με Αρχές Οικολογίας Τοπίου, Εφαρμογή Σε περιαστικό Τοπίο Της Ανατολική Θεσσαλονίκης. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη
 2. Βαταβάλη Φ., (2004). Το Θεσμικό Πλαίσιο Για Την Προστασία Της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων Και Ο Φορέας Διαχείρισης. Μεταπτυχιακή Εργασία. Αθήνα.
 3. Κάγκαλου Ι. (2001-2002). Βαρέα Μέταλλα σε Ιχθυοπληθυσμούς της Λίμνης Παμβώτιδας. Πτυχιακή Εργασία.
 4. Καζάνα Μ., Σακελαροπούλου Π. (2009) Περιβαλλοντικό Πάρκο Στη Λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων. Διπλωματική Εργασία .Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική σχολή.
 5. Καντσά Α., (2008). Ανάλυση Και Αξιοποίηση Της Φυτικής Ποικιλότητας Στον Αστικό Ιστό Των Ιωαννίνων. Μεταπτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη.
 6. Κολοβός Δ., (2017). Από Την Εκτίμηση Της Παγκόσμιας Αξίας Των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών Στην Εκτίμηση Της Αξίας Σε Ευρωπαϊκό Και Εθνικό Επίπεδο. Μεταπτυχιακή Εργασία. Αθήνα.
 7. Κοψιδά Σ., (2012). Θεσμικό Καθεστώς Και Διαχείριση Των Προστατευόμενων Περιοχών Στη Γαλλία Και Στην Ελλάδα Για Συγκριτικούς Σκοπούς. Μεταπτυχιακή Εργασία. Βόλος.
 8. Κυδωνάκη Ι., (2010). Μελέτη Ευτροφισμού Στη Λίμνη Παμβώτιδα: Υδατικό Ισοζύγιο Και Ισοζύγιο Φωσφόρου. Διπλωματική Εργασία. Αθήνα.
 9. Λάμπρου Α., (1998). Το Υδατικό Ισοζύγιο Της Λίμνης Παμβώτιδας: Μια Προσέγγιση Με Το Μοντέλο Ribasim. Διπλωματική Εργασία. Αθήνα.
 10. Λίμπα Α., (2011) Αρχιτεκτονικών Αστικών Και Υγροτοπικών Οριακών Τιμών. Τα Ιωάννινα Στην Παμβώτιδα. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Θεσσαλονίκη.
 11. Μαλανδράκη Ε., Παπαγεωργίου Γ. (2007). Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός στα όρια της λίμνης Παμβώτιδας. Διπλωματική εργασία.Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική σχολή.
 12. Μπακαλοπούλου Τ., (2006). Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ Σχετικά Με Την Περιβαλλοντική Ευθήνη. Μια SUIGeneris Ευθύνη. Μεταπτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη.
 13. Νίτας Π., (2009). Αξιολόγηση Των Υγροτοπικών Λειτουργιών Και Αξιών Της Λίμνης Παμβώτιδας. Ιωάννινα.
 14. Παναγιώτου Λ., (2018). Ανάπτυξη Του Πλαισίου DPSIR Στο Επιφανειακό Και Υπόγειο Δυναμικό Του Υδάτινου Συστήματος Της Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων). Ξάνθη.
 15. Παπαδονικολάκη Ε., (2018). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Από Το 1970 Έως Σήμερα, Αθήνα.
 16. Παπαδόπουλος Φ.- Κιτσαράς Λ. (1990). Η Λίμνη των Ιωαννίνων Παμβώτιδα – Υδρολογία – Ρύπανση και Προστασία. Διπλωματική Εργασία υπ’ αριθμόν 118. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικών Έργων. Ξάνθη.
 17. Παπιγγιώτη Ε., (2013). Παρακολούθηση Της Οικολογικής Κατάστασης Της Λίμνης Παμβώτιδας Με Χρήση Χημικών Και Βιολογικών Παραμέτρων Εκτίμησης Της Υδατικής Ρύπνασης. Μεταπτυχιακή Εργασία. Πάτρα.
 18. Πάνου Α. (2009). Πρόταση ανάπλασης τμήματος της παρόχθιας ζώνης της Λίμνης Παμβώτιδας με χρήση τεχνητών υγροτόπων. Μεταπτυχιακή εργασία. Ε.Μ.Π. Πανεπιστήμιο ΠειραιώςΤμ. Βιομηχανικής διοίκησης & Τεχνολογίας & Σχολή χημικών μηχανικών.
 19. Παπαδημητρίου Θ. (2010). Επιπτώσεις των συγκεντρώσεων των μικροκυστινών σε υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.
 20. Σαρίκα–Χατζηνικολάου Μ. (1999). Χλωριδική και Φυτοκοινωνιολογική Έρευνα Υδάτινων Οικοσυστημάτων της Ηπείρου. Διδακτορική διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής. Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής.
 21. Στεφανίδης Κ., (2007). Οικολογική Έρευνα Της Λίμνης Παμβώτιδας: Διερεύνηση Των Σχέσεων Της Οικολογικής Ποιότητας Των Υδάτων Και Της Υδρόβιας Βλάστησης. Μεταπτυχιακή Εργασία. Πάτρα.
 22. Στεφανίδης Κ., (2012). Οικολογική Αξιολόγηση Των Λιμνών Της ΒΔ Ελλάδας Με Έμφαση Στις Σχέσεις Υδρόβιων Μακρόφυτων-Ζωοπλαγκτού Και Της Ποιότητας Του Νερού. Διδακτορική Διατριβή. Πάτρα.
 23. Τάτσης Λ. (2006). Χωροταξικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Διαχείριση των Παραποτάμιων Περιοχών. Το Παράδειγμα της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων- Διπλωματική Εργασία.
 24. Τσατσιάδης Ε., (2011). Ο Ρόλος Των Φυτοφρακτών Στα Παραδοσιακά Αγροδασικά Συστήματα. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Θεσσαλονίκη.
 25. Φαλτζή Ρ., (2009) Προοπτικές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Και Υδάτινων Οικοσυστημάτων. Διπλωματική Εργασία, Καλαμάτα
 26. Χιωτέλλη Α. (2011). Η συμβολή της Αρχιτεκτονικής Τοπίου στην αξιολόγηση υγροτοπικών τοπίων Προστατευόμενων περιοχών με χρήση GIS. Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γεωπονική Σχολή, Τμήμα Γεωπονίας.
 27. Χριστοπούλου Ο., Φεζοπούλου Ε., . Σχεδιασμός Και Οργάνωση Του Τουρισμού Σε Προστατευόμενες Περιοχές Και Η Συμβολή Στην Αυτοχρηματοδότηση Της Λειτουργίας Τους. Βόλος.
 28. Ψαριανού Π., (2010). Προσομοίωση Ποιοτικής Κατάστασης Λίμνης Παμβώτιδας. Διπλωματική Εργασία. Αθήνα.
 29. Dimoliatis D. (2000). Pollution and Disturbance in Lake Pamvotida (Greece), as Reflected in the Distribution and Behavior of Birds. Submitted in Part Fulfillment of the BSc Degree in Applied Ecology (Hons).

Μελέτες

 1. J. andImbergerJ. (1999). LakePamvotis Project – Draft Final Report Centre for Water Research. The University of Western Australia.E
 2. EDPS.A. / M. Χουσιανάκου, Αραμπατζή – Καρρά Χρυσάνθη (αναδ.) (2008). Ρυθμιστικό Σχέδιο & Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ιωαννίνων. Α φάση (1 αντίτυπο), Β φάση ( 2 αντίτυπα) – Ιούνιος 2008, Περίληψη.
 3. Αράπογλου Μιχάλης, Νιτσιάκος Βασίλης (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων) (2008). INTERREGIII Ελλάδα-Ιταλία. Συν-διαχείριση οικοσυστημάτων (Colecoman)
 4. Γκαργκούλας Ν., Βακακάκης και Συνεργάτες Α.Ε., Ματθαίου Γ. (αναδ.) (2005). Σχέδιο Διαχείρισης Αειφορικής Ανάπτυξης και Πρι=οστασίας περιβάλλοντος, γεωργικών προϊόντων και κτηνοτροφικών ζωνών της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας. Β’ Φάση, Απρίλιος 2005, Αθήνα.
 5. Δενδρινός Π., – ΑνδρέουΑ., – ΠΑΝΑΙΑ Ε.Π.Ε., – Κοκκινίδης Γρ. – Καλλιδρομίτου Δ., – Φιλάνδρα Φ. – Αργυροκαστρίτης Ι. (ανάδοχ.) (1994). Μελέτη Συμπληρωματικής Ύδρευσης Ιωαννίνων και Λοιπών Οικισμών Λεκανοπεδίου και Εμπλουτισμού τη Λίμνης Παμβώτιδας. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γ’ Φάση. Ελληνική Δημοκρατία. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Αθήνα. (τόμος Ι, τόμος ΙΙ, προκαταρτικό).
 6. Δημοτική Επιχείρηση Λίμνης Ιωαννίνων (1995). Διαχειριστική Μελέτη Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. ΝΑΙ )(τόμος Α’, τόμος Β’).
 7. Διαχειριστικό Σχέδιο Λίμνης Παμβώτιδας (2004). (3 αντίτυπα, 3 παραρτήματα).
 8. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (2003). Αποκατάσταση και Σταθεροποίηση Οικοσυστήματος της Λίμνης Παμβώτιδας.
 9. Δημαλέξης – Μπουσμπούρας Κοινοπραξία (αναδ.) (2009). Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας. Οκτώβριος 2009.
 10. Ζερής, Κ. Μ., Δάλλας Σ. Α. (1966). Αρδευτικά έργα πεδιάδος Ιωαννίνων. Μελέτη Οικονομικής σκοπιμότητας. Βασίλειον της Ελλάδας, Υπουργείον συντονισμού.
 11. Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (αναδ.). Σχέδιο διαχείρισης υδάτων. Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου. 1η Έκδοση.
 12. Λουκάτος Α. και Λαγουδάκη Α. (αναδ.) (2001). «Μελέτη Ανάδειξης – Ανάπλασης και Προστασίας της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και των Περιμετρικών αυτής Περιοχών. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη». Μέρος Β’ – 5 τόμοι, Μέρος Α’ – 1 τόμος, Παράρτημα Α’ φάσης.
 13. Οίκος – Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΠΕ (αναδ.) (2004). Διαχειριστικό Σχέδιο Λίμνης Παμβώτιδας. Αύγουστος 2004
 14. Περιφέρεια Ηπείρου. Θύαμις: Δράσεις για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης στις λεκάνες απορροής και τις εκβολές δύπ ποταμών – Η περίπτωση του Καλαμά (Ελλάδα) και του Lynner (Ηνωμένο Βασίλειο).
 15. Περιφέρεια Ηπείρου, ΕΠΕΜ Α.Ε. (2001). Φορέας Διαχείρισης Της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. Οικονομοτεχνική Μελέτη. Δεκέμβριος 2001.
 16. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Ηπείρου, (1986). Η Ρύπανση στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και οι Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις. Ιωάννινα. (2 αντίτυπα).
 17. Τομέα Δυναμικής Τεκτ/κής & Εφηρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Καθηγητής: Ηλίας Μαριολάκος). Γραφείο Γεωλογικών – Γεωπεριβαλλοντικών Ερευνών και Μελετών Ν. Παπαδόπουλος και Συνεργάτες (1995). Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων και γεωπεριβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της υδρολογικής λεκάνης των Ιωαννίνων με έμφαση στην ολιστική γεωοικολογική διαχείριση της λίμνης Παμβώτιδας. Ιούλιος 1995, Αθήνα.
 18. ΥΔΡΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί E.Π.Ε. (1994). Μελέτη Συμπληρωματικής Ύδρευσης Ιωαννίνων και Λοιπών Οικισμών Λεκανοπεδίου και Εμπλουτισμού της Λίμνης Παμβώτιδας – Υδραυλικό Μέρος – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 19. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος (2016). Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την Αξιολόγηση των Απόψεων του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι, Αθήνα).

Συνέδρια – Σεμινάρια – Συναντήσεις

 1. ActsoftheFresh – SwedishLimnologicalSymposium (1987). EutrophicationandLakeRestoration. Water Quality and Biological Impacts.
 2. IRMA (2015). Closeout meeting, Project meeting Agenda. Greece-Italy 2007-2013. June 25-26 2015, Ioannina.
 3. Management Body of Messolonghi Lagoon – Akarnanika Mountains, 2018. The Future of Vultures in Balkans: Tackling threats and Building Network Opportunities. Book of Abstracts December 7th-9th 2018, Messolonghi Greece.
 4. MESAEP in collaboration with University of Ioannina (2011). 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. September 24th – 27th 2011, Ioannina.
 5. Natura 2000. European Commission and Grasslands Networking Group (2015). Workshop: Networking and Best Practices for Mediterranean Grassland Habitat Types. 29-30 May 2015, Prespa Greece.
 6. Paws-med (2011). Intenational oConference on Forest Pedagogic in the Mediterranean Region. 15th -16th September 2011, Sabaudia.
 7. Vjosa/Aoos River Eco museum (2014). International Conference and Opening of the Vjosa/Aoos River Eco museum. 26-27 January 2014, Konitsa.
 8. WWF (2001). Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα, Δυνατότητες και Δυσκολίες. Πρακτικά Συνάντησης Εργασίας 11-13 Ιουνίου 2001, Μονοδέντρι Ζαγορίου.
 9. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, WWF Ελλάς. (2010) Σε Αναζήτηση Του Ελληνικού Τοπίου. Πρακτικά Της 1ης Συνάντησης Εργασίας Στο Πλαίσιο Του Προγράμματος Διαφύλαξη Και Διαχείριση Του Ελληνικού Τοπίου. Αθήνα.
 10. Δήμος Κεντρικού Ζαγορίου (2008). Διημερίδα: Ζαγόρι: Αναψυχή – Τουρισμός – Περιβάλλον. Σάββατο και Κυριακή 10-11 Μαΐου 2008, Ασπράγγελοι.
 11. Δήμος Κω, ΕΚΒΥ, 2004. Πρακτικά Διημερίδας «Οικοτουρισμός και άλλες εναλλακτικές προτάσεις για τον τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές» 7 & 8 Νοεμβρίου 2003. Κέντρο Πληροφόρησης επισκεπτών υγροβιοτόπου Ψαλιδίου. ΥΠΕΧΩΔΕ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΕΡΠΣ.
 12. Διεθνές Συνέδριο, (2003). Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Εφαρμογές στη Θαλάσσια και Παράκτια Προστασία. 19-20 Μαΐου 2003, Ζάκυνθος
 13. Δίκτυο Μεσόγειος SOS και ΕΔΕΥΑ. Υδάτινες Γέφυρες. Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό.
 14. Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου & Χαράδρας Αράχθου (2013). Ημερίδα: Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου & Χαράδρας Αράχθου: Δράσεις, Προσδοκίες, Προοπτική. 21 Δεκεμβρίου 2013, Πράμαντα.
 15. Ελληνικό Δίκτυο Leader+ (2004). 4η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου Leader +,Κιλκίς 5-6 Νοεμβρίου 2004,Κιλκίς.
 16. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Της Φύσης (2009). Η Φυσική Κληρονομιάς. Πρακτικά Συνεδρίου Και Έκθεση. 2009, Αθήνα.
 17. ΕλληνικήΟρνιθολογικήΕταιρεία (2015). The illegal use of poison baits in the Balkans. Conservation problems and solutions. 24-25 May 2015, Papigko Village Zagori, Epirus.
 18. ΕΥΣΠΕΔ (2013). Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Λίμνη Κερκίνη. Σάββατο 30 Νοεμβρίου-Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013, Κερκίνη.
 19. Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου (2012). Περιεχόμενο Ημερίδας: Η κυνηγετική Δραστηριότητα στα Πλαίσια της Διαχείρισης και Προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου. 27 Ιουνίου 2012, Άρτα.
 20. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και Πανεπιστήμιο Κρήτης (2017). Πρακτικά Εθνικού Συνεδρίου. Περιβαλλοντική Ευθύνη, Πρόληψη και Αποκατάσταση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα. 8-10 Σεπτεμβρίου 2017, Ηράκλειο. (2 αντίτυπα)
 21. Ν.Α. Θεσσαλονίκης (1996). Ημερίδα Λίμνη Κορώνεια. Προοπτικές για τη Διάσωση των Υγροτόπων, 22 Μαΐου 1996. Επαρχία Λαγκαδά.
 22. Ν.Α. Ιωαννίνων (2006). 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Νομού Ιωαννίνων, 10-11 Μαρτίου 2006, HotelduLac. Ιωάννινα.
 23. Ν.Α. Ιωαννίνων (2010). 12η Πανελλήνια Γενική Έκθεση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2010. 8-16 Μαΐου 2010, Ε.Α.Ν.Κ.Ι Λιμνοπούλα, Ιωάννινα.
 24. Ομοσπονδία Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών (2007). 15η Παντζουμερκιώτικη Συνδιάσκεψη. Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων. Η συμβολή του στην ανάπτυξη της περιοχής. 11 Αυγούστου 2007, Ροδαυγή Άρτας.
 25. Παγκόσμια Γεωπάρκα Unesco.10 Ιουνίου 2016. Γεωπάρκο Βίκου-Αώου.
 26. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 2006.Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας «Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ιωάννινα 16-19 Νοεμβρίου 2006.
 27. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χημικό Τμήμα 2003. Πρακτικά Επιμορφωτικού Σεμιναρίου «Μεθοδολογία για την εφαρμογή εκπαιδευτικών υλικών στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία” 25-26 Οκτωβρίου 2003.
 28. Σεμινάριο «Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Διαχείριση Καλαμώνων», Πέμπτη 6 Μαΐου 2004, Αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας.
 29. Τεχνική Εκπαιδευτική και TUVHellas-Austria (2009). Ημερίδα: Η τέχνη της ξερολιθιάς: Ένα επάγγελμα με μέλλον. Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009, Ιωάννινα.
 30. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Ηπείρου (1984). Διήμερη Συνάντηση 2-3 Απρίλη, 1983 στα Γιάννινα με Θέμα: Καθαρισμός και Διάθεση των Αστικών Λυμάτων της Πόλης Ιωαννίνων. Έκδοση ΤΕΕ/Τ.Η.
 31. ΥΠΕΧΩΔΕ (2009). Απολογισμός του Επιχειρισιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 2000-2006 – Παρουσίαση του Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013. (2 αντίτυπα).
 32. Υπουργείο Ανάπτυξης: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων (2005). Ημερίδα: Δημόσια Διαβούλευση και ενημέρωση ενδιαφερομένων επί των σχεδίων διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου. Ιωάννινα, 13 Δεκεμβρίου 2005 (2 αντίτυπα).
 33. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού δρυμού Σαμαριάς. 2009. Πρακτικά του Συνεδρίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών-Προοπτικές και Πραγματικότητα». Χανιά, 29-31 Οκτωβρίου 2009.
 34. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. 2008. Πρακτικά Διημερίδας «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) & Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.) σε Προστατευόμενες Περιοχές.» Αλόννησος 21-22 Ιουνίου 2008.
 35. Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά (2011). Διημερίδα: Καλαμάς, κοιτίδα αξιοβίωτης ανάπτυξης και πολιτισμού ή ένας ακόμη υδάτινος πόρος; 24-25 Ιουνίου 2011, Ηγουμενίτσα.
 36. Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού. 2008. Πρακτικά Διημερίδας «Διαχείριση και Διατήρηση των Προστατευόμενων Περιοχών: Ιδιαιτερότητες, Προβλήματα, Προοπτικές Ανάπτυξης». Καλάβρυτα 9-10 Μαΐου 2008.

Επιστημονικές μελέτες-δημοσιεύσεις

 1. Κουσουρής Θ.,Φριλίγκος Ν., Υδροβιολογικές Παρατηρήσεις Στη Λίμνη Των Ιωαννίνων. Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιετικών Ερευνών. Άγιος Κοσμάς, Ελληνικό.
 2. Μπούκας Ν., Γαλάνη Α.Δ., Στάρα Κ., Τσιακίρης Ρ., (2015). Η Σημασία Των Υγρολιβαδικών Εκτάσεων Της Περιοχής Του Κατσικά Για Την Διατήρηση Των Απειλούμενων Υδρόβιων Ειδών Ορνιθοπανίδας Της Λίμνης Παμβώτιδας. Θεσσαλονίκη.
 3. Νικολάου Ε.,ΙΓΜΕ Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου, (2005). Ποσοτικά Χαρακτηριστικά Του Υπόγειου Υδατικού Δυναμικού Της Ηπείρου – Διαχειριστικές Προτάσεις. Πρέβεζα.
 4. Παπαδάκη Χ., Κάγκαλου Ι., Εκτίμηση Της Οικολογικής Κατάστασης Λιμνών Της Ηπείρου – Απειλές Για Τη Βιοποικιλότητα Των Ορεινών Περιοχών.
 5. Τάτσης Λ., Η Διαχείριση Και Προστασία Της Λίμνης Παμβώτιδας: Ένα Μέσο Για Την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Του Δήμου Παμβώτιδος.
 6. Albanis T.A., Goutner V., Konstantinou I.K., Frigis K. (2003). Organochlorine Contaminants In Eggs Of The Yellow-Legged Gull (Larus Cachinnans Michahellis) In The North Eastern Mediterranean: Is The Gull A Suitable Biomonitor For The Region? . Environmental Pollution, Elvesier.
 7. Anastasiadou C., Liasko R., Leonardos I. D., (2008), Biometric Analysis Of Lacustrine And Riverine Populations Of Palemonetes Antennarous (H.Milne-Edwards, 1837) (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae) From North-Western Greece. Limnologica, Elvesier.
 8. Beklioglu M., Romo S., Kagalou I., Quintana X., Becares E., (2007). State Of The Art In The Functioning Of Shallow Mediterranean Lakes: Workshop Conclusions. Springer Science + Business Media B.V.
 9. Bounas A., Sotiropoulos K., (2017). Change Of Feeding Strategy Prior To Migration: A Comparative Diet Analysis In The Lesser Kestrel (Falco Naumani). Avian Biology Research.
 10. Bounas A., Tsiakiris R., Vlachopoulos K., Bukas N., Stara K., Sotiropoulos K. (2016). Large Premigratory Roost Of Lesser Kestrels (Falco Naumanni) In Ioannina City, Greece: Trends, Roost Characteristics, And Implications For Conservation. The Raptor Research Foundation, Inc.
 11. Bronmark C., Hansson L., (2002). Environmental Issues In Lakes And Ponds: Current State And Perspectives. Foundation for Environmental Conservation
 12. Castro A. J., Martin-Lopez B., Lopez E., Plieninger T., Alcaraz-Segura D., Vaughn C.C., Cabello J., (2015). Do Protected Areas Networks Ensure The Supply Of Ecosystem Services? Spatial Patterns Of Two Nature Reserve Systems In Semi-Arid Spain. Applied Geography, Elsevier.
 13. Chiotelli P.E., (2015). Evaluation Of The Effects Of Irrigation And Drainage Practices On The Landscape Of Lake Pamvotis, Ioannina: Implications For Landscape Management In The Context Of Sustainability. Agriculture And Agricultural Science Procedia, Elsevier.
 14. Chira P., Vareli K., Sainis I., Papandreou C., Briasoulis E., (2010). Alterations Of MicroRNAs In Solid Cancers And Their Prognostic Value. Cancer, Mdpi.
 15. Daskalou R., Vreca P., Muri G., Stalikas C., (2008). Recent Environmental Changes In The Shallow Lake Pamvotis (NW Greece): Evidence From Sedimentary Organic Matter, Hydrocarbons, And Stable Isotopes. Springer Science + Business Media, LLC.
 16. Douka S., Paschos I., Hatzaropoulos A., Gkouva E., Ergolavou A., Perdikaris C., Vardaka E., (2013). Potentially Toxic Cyanobacteria In Lake Pamvotis. 15oΠανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
 17. Gkelis S., Lanaras T., Sivonen K., (2015). Cyanobacterial Toxic And Bioactive Peptides In Freshwater Bodies Of GreeceQ Concentrations, Occurrence Patterns, And Implications For Human Health. Marine Drugs, Mdpi
 18. Hadwen W., Hill W., Pickering C., (2007). Icons Under Threat: Why Monitoring Visitors And Their Ecological Impacts In protected Areas Matters. Ecological Management And Restoration.
 19. Hela D., Lambropoulou D., Konstantinou I., Albanis T., (2004). Determination Of Pesticide Residues And Ecological Risk Assessment In Lake Pamvotis (NW Greece). Protection And Restoration Of The Environment.
 20. Kagalou I., Tsimarakis G., Paschos I., (2001). Water Chemistry And Biology In A Shallow Lake (Lake Pamvotis-Greece). Present State And Perspectives. Global Nest.
 21. Kagalou I., Papastergiadou E., Tsimarakis G., Petridis D., (2003). Evaluation Of The Trophic State Of Lake Pamvotis Greece, A Shallow Urban Lake. Kluwer Academic Publishers
 22. Kagalou I., Economidis G., Leonardos I., Papaloukas C., (2006). Assessment Of A Mediterranean Shallow Lentic Ecosystem (Lake Pamvotis, Greece) Using Bethic Community Diversity: Response To Environmental Parameters. Limnologia, Elsevier.
 23. Kagalou I., Papadimitriou T., Bacopoulos V., Leonardos I.,(2007). Assessment Of Microcystins In Lake Water And The Omnivorous Fish (Carassius Gibelio, Bloch) In Lake Pamvotis (Greece) Containing Dense Cyanobacterial Bloom. Springer Science + Business Media.
 24. Kagalou I., Papastergiadou E., Leonardos I., (2007). Long Term Changes In The Eutrophication Process In A Shallow Mediterranean Lake Ecosystem Of W.Greece: Response After The Reduction Of External Load. Environmental Management, Elvesier.
 25. Kagalou I., Leonardos I.,(2008). Typology, Classification And Management Issues Of Greek Lakes: Implication Of The Water Framework Directive (2000/60/EC). Springer.
 26. Kagalou I., Kosiori A., Leonardos I.,(2009). Assesssing The Zooplankton Community And Environmental Factors In A Mediterranean Wetland. Springer.
 27. Kantsa A., Tscheulin T., Junker R., Petanidou T., Kokkini S., (2013). Urban Biodiversity Hotspots Wait To Get Discovered: The Example Of The City Of Ioannina, NW Greece. Landscape And Urban Planning, Elsevier. Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 28. Karanis P., Papapdopoulou C., Economou E., Kourenti C., Sakkas H., (2002). Cryptosporidium and Giardia in Natural, Drinking, and Recreational Water of Northwestern Greece. Clean Soil Air Water, 30(1), 49-58.
 29. Kati V., Mani P., Helversen o., Willemse F., Elsner N., Dimopoulos P., (2006). Human land use threatens endemic wetland species: the case of Chorthippuslacustris (La Greca and Messina 1975) (Orthoptera: Acrididae) in Epirus, Greece. Journal Of Insect Conservation, 10, 65-74.
 30. Katsiri A., Andreadakis A., Koutsoyiannis D., (1984). Assimilate capacity of th Kalamas River and the Lake Pamvotis, Proceedings of the 2nd International Symposioum on Environmental Technology for Developing Countries, Instabul Turkey. ITIA Research Team.
 31. Konstantinou I., Hela D., Albanis T., (2006). The status of pesticide pollution in surface waters (rivers and lakes) of Greece. Part I. Review on occurrence and levels. Environmetal Pollution,141, 555-570.
 32. Kotti M., Vlessidis A., Evrimidis N., (2000). Determonation of phosphotous and nitrogen in the sediment of lake “Pamvotis” (Greece). J. Environ Anal. Chem., 78(3-4), 455-467.
 33. Leonardos I., Kagalou I., Triantafyllidis A., (2007). Threatened fishes of the world: Silurus aristotelis (Agassiz 1856) (Siluridae). Environmental Biology of Fishes, 78, 285-286.
 34. Massard J., Geimer G., (2008). Occurrence of Plumatella emarginata Allman, 1844 and P. casmiana Oka,1908 (Bryozoa, Phylactolaemata) in Lake Pamvotis (Ioannina, Greece). Soc. Nat. luxemb, 109, 133-138.
 35. Moss B., (2000). Biodiversity in fresh waters – an issue of species preservation or system functioning?. Environmental Conservation, 27(1), 1-4.
 36. Moutou K., Tsikogias S., Papadimitriou T., Kagalou., (2012). Oxidative stress in Cyprinus caprio to analyze microcystin impact in eutrophic shallow lakes: a preliminary study. Environ. Monti, 14, 2195-2203.
 37. Papadimitriou T., Kagalou I., Bacopoulos V., Leonardos I., (2010). Accumulation of Microcystins inWater and Fish Tissues: An Estimation of Risks Associated with Microcystins in Most of the Greek Lakes. Toxicol. 25(4), 418-427.
 38. Papastergiadou E., Kagalou I., Stefanidis K., Retalis A., Leonardos I., (2010). Effects of anthropogenic ifluences on the trophic state, land uses and aquatic vegetation in a shallow Mediterranean lake: Implications for Restoration. Water Resour Manage, 24, 415-435.
 39. Papatheodorou G., Gerasimoula D., Lambrakis N., (2006). A long-term study of temporal hydrochemical data in a shallow lake using multivariate statistical techniques. Ecological Modelling, 193, 759-776.
 40. Paschos I., Nathanailides C., Tsoumani M., Perdikaris C., Gouva E., Leonardos I., (2004). Intra and inter-specific mating options for gynogenetic reproduction of Carassius gibelio (Bloch, 1783) in lake Pamvotis (NW Greece). J. Zool., 134(1), 55-60.
 41. Pyrovetsi M., Daoutopoulos G., (1997). Contrasts in conservation attitudes and agricultural practices between farmers operating in wetlands and a plain in Macedonia, Greece. Environmental Conservation, 24(1), 76-82.
 42. Sainis I., Fokas D., Vareli., Tzakos A., Kounnis V., Briasoulis E., (2010). Cyanobacterial Cyclopeptides as lead compounds to novel targeted cancer drugs. Marine Drugs, 8, 629-657.
 43. Sarika M., Christopoulou A., Zikos A., Kazanis D., Bazos I., (2020). Plant communities and habitat types in the protected area of Lake Pamvotis (Epirus, Northwestern Greece). Mediterranean Botany, 41(2) 2020: 129-148.
 44. Schogolev I., Rudenko A., Crivelli., (2005). Status of pelicans and cormorants on the nothern Black Sea. Bird Conservation International, 15, 63-71.
 45. Story P., Forsyth D., (2008). Watershed conservation and preservation: Environmental engagement as helping behavior. Journal of Environmental Psychology, 28, 305-317.
 46. Romero J., Kagalou I., Imberger J., Hela D., Kotti M., Bartzokas A., Triantafyllos A., EvrimidesN., Karkabounas S., Papagiannis J., Bithava A., (2002). Seasonal water quality of shallow and eutrophic Lake Pamvotis, Geece: implications for restoration. Hydrobiologia, 474, 91-105.
 47. Tsoumani M., Liasko R., Moutsaki P., Kagalou I., Leonardos I., (2006). Length-weight relationships of an invasive cyprinid fish (Carassius gibelio) from 12 Greel lakes in relation to their trophic states. Appl. Icthyol., 22, 281-284.
 48. Tzialla C., Veresoglou., Papakosta D., Mamolos A., (2006). Changes in soil characteristics and plant species composition along a moisture gradient in a Mediterranean pasture. Journal of Environmental Management, 80, 90-98.
 49. Vareli K., Pilidis G., Mavrogiorgou M., Briasoulis E., Sainis I., (2009). Molecular characterization of cyanobacterial diversity and yearly fluctuations of Microcystin loads in a suburban Mediterrenean Lake (Lake Pamvotis, Greece). Environ. Monit., 11, 1506-1512.
 50. Vasilakis D., Whitfield D., Kati V., (2017), A balanced solution to the cumulative threat of industrialized wind farm development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe. Plos One, 12(2), 1-17.
 51. Vasilakis D., Whitfield D., Shindler S., Poirazidis K., Kati V., (2016). Reconciling endangered species conservation with farm development: Ciberous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe. Biological Conservation, 196, 10-17.
 52. Villaverde J., Hildebrandt A., Martinez E., Lacorte S., Morillo E., Maqueda C., Viana P., Barcelo D., (2008). Priority pesticides and their degradation products in river sediments from Portugal. Science of the Total Environment, 390(2-3), 507-513.
 53. Vokou D., Dimitrakopoulos P., Jones N., Damialis A., Monokroussos N., Pantis J., Mazaris A., The Natura-2000 Committee (2010-2013) members, (2014). Ten years of co-management in Greek protected areas: an evaluation. Biodiversity and Conservation, 23, 2833-2855.
 54. Yannopoulos S., Kaloyannis H., Water quality modellingof the Pamvotis Lake (Greece) using the WASP Mathematical Model.
Μετάβαση στο περιεχόμενο