Πράσινο Ταμείο 2013

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2013»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Στήριξη φορέων προστατευόμενων περιοχών» 2013 από το Πράσινο Ταμείο, έχει υλοποιήσει τα εξής έργα και δράσεις:

Α/Α ΕΡΓΟ – ΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟ
1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ «ΠΑΡΚΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ» 2.990,00 €
2 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΜΕ ΧΕΛΙ 6.000,00 €
3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΝΙΔΑΣ, ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 4.980,00 €
4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 3.200,00 €
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ 4.999,00 €
Μετάβαση στο περιεχόμενο