Η προστατευόμενη περιοχή

Έξι περιοχές NATURA απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.

Ο τ. Φορέας Διαχείρισης

O τ. Φορέας ∆ιαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ιδρύθηκε µε βάση τους Ν.1650/86, 3044/99. Σκοπός της ίδρυσής του είναι η διαφύλαξη της φυσικού οικοσυστήματος, η αποκατάσταση και διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της Παμβώτιδας με παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον και υιοθετούν την αρχή της αειφορίας. Ο συνδυασμός της προστασίας της φύσης και η παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων αποτελεί τον στόχο και ταυτόχρονα πρόκληση για τον Φορέα Διαχείρισης. Η συμβολή και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι απαραίτητη και καθοριστική για την επιτυχία του στόχου.

σκουφοβουτηχτάρι-Podiceps-cristatus

Χλωρίδα & Πανίδα

Η Χλωρίδα και η Πανίδα στη Λίμνη Παμβώτιδα.

 

scan5

Παμβώτιδα & Άνθρωπος

Δείτε σχετικά εδώ: Λίμνη & Άνθρωπος

ΑΜΦΙΒΙΑ -ΒΑΤΡΑΧΟΣ

Οι οικότοποι

Οι οικότοποι της Παμβώτιδας: Οικότοποι

τ. Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Ο τ. Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (Φ.Δ.Λ.Π.Ι.) περιλαμβάνει στην περιοχή ευθύνης του σχεδόν ολόκληρο το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Συστάθηκε το 2003 και σκοπός του είναι η προστασία της Λίμνης, η διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας της με παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου. Είναι Ν.Π.Ι.Δ , κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ.

Η λίμνη Παμβώτιδα είναι μια από τις αρχαιότερες λίμνες παγκοσμίως και η δεύτερη αρχαιότερη μετά τη λίμνη της Αχρίδας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (ηλικίας περίπου 7 εκ. ετών). Αποτελεί ένα ευαίσθητο οικοσύστημα και ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών ΦΥΣΗ 2000 λόγω των σημαντικών ενδιαιτημάτων της και των σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Μιτσικέλι
  • έκταση: 22km2 της λεκάνης απορροής του λεκανοπεδίου
  • μέσο βάθος: 4,5μ. (ρηχή λίμνη)
  • μέγιστο βάθος: 8 μ.
  • ηλικία ~7.000.000

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για κάθε πληροφορία ή ανάγκη επικοινωνίας μπορείτε να μας καλέσετε χρησιμοποιώντας την παρακάτω σελίδα:

fylaksi

Δράσεις & Δραστηριότητες

Ο Φορέας υπολοιπεί μια σειρά από δράσεις και δραστηριότητες: Μεταξύ άλλων, υλοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, παρέχει φύλαξη στην προστατευόμενη περιοχή, συμβάλλει στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση του κοινού, εκπονεί μελέτες & γνωμοδοτήσεις, παρουσιάζει εκδόσεις σχετικές με την Προστατευόμενη Περιοχή, κ.α.

Υποδομές του τ. Φορέα

Οι υποδομές του Φορέα περιλαμβάνουν:

  • Το Πάρκο Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας
  • Το Κέντρο Πληροφόρησης Παμβώτιδας, στο Νησί Ιωαννίνων

Η Λίμνη Παμβώτιδα και τα Γιάννινα ως προορισμός

Η Λίμνη Παμβώτιδα και η ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων είναι ένας πολύ δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Δείτε περισσότερα σχετικά με την περιοχή ως προορισμό στις σελίδες που ακολουθούν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο