Ανακοινώσεις

Διακήρυξη για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών: «Σχεδιασμός δράσεων αναψυχής και κατευθύνσεις διαχείρισης επισκεπτών στη λίμνη Παμβώτιδα (Φέρουσα ικανότητα)» με Συνοπτικό Διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΕΛΙΚ ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΦΕΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV οικονομική προσφορά ΤΕΥΔ_Φέρουσα ικανότητα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα γραφεία και καύσιμων κίνησης των οχημάτων και του σκάφους του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για το έτος 2021

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα γραφεία και καύσιμων κίνησης των οχημάτων και του σκάφους του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για το έτος 2021». Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε την παρακάτω υπερσύνδεση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων και του κέντρου πληροφόρησης του Φορέα» για το έτος 2021 Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε την παρακάτω υπερσύνδεση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 2021  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση ελέγχου της χρήσης 2020 από ορκωτούς ελεγκτές. Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε το παρακάτω εικονίδιο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ 2021

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 2_LEADER_CLLD»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 2_LEADER_CLLD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 2_LEADER_CLLD Παράρτημα i – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ_Υπ. 2_LEADER_CLLD Παράρτημα ii – Υπεύθυνη Δήλωση_Υπ. 2_LEADER_CLLD Παράρτημα iii – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_Υπ. 2_LEADER_CLLD

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 1_LEADER_CLLD»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 1_LEADER_CLLD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 1_LEADER_CLLD Παράρτημα i – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ_Υπ. 1_LEADER_CLLD Παράρτημα ii – Υπεύθυνη Δήλωση_Υπ. 1_LEADER_CLLD Παράρτημα iii – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_Υπ. 1_LEADER_CLLD

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών Η/Υ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών Η/Υ» Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε το παρακάτω εικονίδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – Παράρτημα Α’ – Παράρτημα Β – Υπεύθυνη Δήλωση – Παράρτημα Γ’