Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 1_LEADER_CLLD

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Παραγωγή έντυπου υλικού ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των προστατευόμενων περιοχών του ΦΔΛΠΙ» της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΦΔΛΠΙ)» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ.1_LEADER_CLLD ΔΔ115_Παράρτημα i – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ_Υπ. 1_LEADER_CLLD ΔΔ115_Παράρτημα ii – …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 1_LEADER_CLLD Διαβάστε Περισσότερα »

Εγκατάσταση αυτόματου πωλητή

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων ενδιαφέρεται για εγκατάσταση αυτόματου πωλητή έξω από το Πάρκο Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας. Οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 2651021834.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του προστατευόμενου είδους Lutralutra στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΛΠΙ»

Στις ακόλουθες υπερσυνδέσεις μπορείτε να κάνετε λήψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης με τα παραρτήματα της (αρχείο .pdf), το Παράρτημα ii – Υπεύθυνη Δήλωση (αρχείο .docx) και το Παράρτημα iii – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς(αρχείο .docx). 376_270421_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_L. lutra Παράρτημα ii – Υπεύθυνη Δήλωση_L. lutra Παράρτημα iii – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_L. lutra

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών σε θέματα παρακολούθησης και διαχείρισης της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας του Φ.Δ.Λ.Π.Ι.»

Στις ακόλουθες υπερσυνδέσεις μπορείτε να κάνετε λήψη της διακήρυξης με τα παραρτήματα της σε μορφή pdf, την περίληψη της διακήρυξης σε μορφή pdf, το έντυπο οικονομικής προσοράς σε μορφή doc και το ΤΕΥΔ σε μορφή doc. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ Περίληψη Διακήρυξη ΑΔΑ Παραρτημα Γ – Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς Παραρτημα Δ – ΤΕΥΔ  

Διακήρυξη για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών: «Σχεδιασμός δράσεων αναψυχής και κατευθύνσεις διαχείρισης επισκεπτών στη λίμνη Παμβώτιδα (Φέρουσα ικανότητα)» με Συνοπτικό Διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΕΛΙΚ ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΦΕΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV οικονομική προσφορά ΤΕΥΔ_Φέρουσα ικανότητα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα γραφεία και καύσιμων κίνησης των οχημάτων και του σκάφους του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για το έτος 2021

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα γραφεία και καύσιμων κίνησης των οχημάτων και του σκάφους του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για το έτος 2021». Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε την παρακάτω υπερσύνδεση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων και του κέντρου πληροφόρησης του Φορέα» για το έτος 2021 Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε την παρακάτω υπερσύνδεση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 2021  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση ελέγχου της χρήσης 2020 από ορκωτούς ελεγκτές. Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε το παρακάτω εικονίδιο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ 2021

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 2_LEADER_CLLD»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 2_LEADER_CLLD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 2_LEADER_CLLD Παράρτημα i – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ_Υπ. 2_LEADER_CLLD Παράρτημα ii – Υπεύθυνη Δήλωση_Υπ. 2_LEADER_CLLD Παράρτημα iii – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_Υπ. 2_LEADER_CLLD

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 1_LEADER_CLLD»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 1_LEADER_CLLD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 1_LEADER_CLLD Παράρτημα i – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ_Υπ. 1_LEADER_CLLD Παράρτημα ii – Υπεύθυνη Δήλωση_Υπ. 1_LEADER_CLLD Παράρτημα iii – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_Υπ. 1_LEADER_CLLD

Μετάβαση στο περιεχόμενο