ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση ελέγχου της χρήσης 2020 από ορκωτούς ελεγκτές.

Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε το παρακάτω εικονίδιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ 2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο