Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών σε θέματα παρακολούθησης και διαχείρισης της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας του Φ.Δ.Λ.Π.Ι.»

Στις ακόλουθες υπερσυνδέσεις μπορείτε να κάνετε λήψη της διακήρυξης με τα παραρτήματα της σε μορφή pdf, την περίληψη της διακήρυξης σε μορφή pdf, το έντυπο οικονομικής προσοράς σε μορφή doc και το ΤΕΥΔ σε μορφή doc.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

Περίληψη Διακήρυξη ΑΔΑ

Παραρτημα Γ – Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παραρτημα Δ – ΤΕΥΔ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο