Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών σε θέματα παρακολούθησης και διαχείρισης της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας του Φ.Δ.Λ.Π.Ι.»

11 Μαρ. 2021

Στις ακόλουθες υπερσυνδέσεις μπορείτε να κάνετε λήψη της διακήρυξης με τα παραρτήματα της σε μορφή pdf, την περίληψη της διακήρυξης σε μορφή pdf, το έντυπο οικονομικής προσοράς σε μορφή doc και το ΤΕΥΔ σε μορφή doc.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

Περίληψη Διακήρυξη ΑΔΑ

Παραρτημα Γ – Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Παραρτημα Δ – ΤΕΥΔ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο