M.B.L.P Bibliography

Greek (mostly) and English

Greek Bibliography

1.2009 Λόγια για το περιβάλλον. Εκπαιδευτήρια Δούκα.

2.PLANTAEUROPA και Συμβούλιο της Ευρώπης. (2004). Ευρωπαϊκή Στρατηγική Διατήρησης των Φυτών.Ας Σώσουμε τα Φυτά της Ευρώπης.

3.WWF (2004). Αξιολόγηση του Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδος: Από τη Θεωρία στη πράξη. WWF Ελλάς, κείμενο πολιτικής, Σεπτέμβριος 2004.

4.WWF Οδηγός για το περιβάλλον, Καράγιωργας Μ., Ζαχαρίας, Δ., Κύρκου Α. (2010). Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. WWF Ελλάς, Αθήνα.

5.WWF Οδηγός για το περιβάλλον, Ρεμουντάκη Ε. (2010). Αέρας και ατμοσφαιρική ρύπανση. WWF Ελλάς, Αθήνα.

6.WWF Οδηγός για το περιβάλλον, Τσάρτας Π., Σταυρινούδης, Θ., Ζαγκότση, Σ., Κυριακάκη Α., Βασιλείου, Μ. (2010). Τουρισμός και Περιβάλλον. WWF Ελλάς, Αθήνα.

7.WWF Οδηγός για το περιβάλλον, Φράγκου, Μ.-Χ., Καλλής, Γ. (2010) Προβλήματα και Λύσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του νερού. WWF Ελλάς, Αθήνα.

8.WWF, Σβορώνου Ε. (2003). Μέθοδοι Διαχείρισης του Οικοτουρισμού και του Τουρισμού σε Προστατευόμενες Περιοχές. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Αθήνα.

9.Αλεξανδρίδου Ευτυχία και Γεράκης Α. Π. (2001). Μια Δεκαετία ΕΚΒΥ (1991 – 2001). Δεκατρία Έργα Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – ΕΚΒΥ, Θέρμη. 96 σελ.

10.Αναγνωστοπούλου Μ. (Συντονίστεια έκδοσης) (2001). Κατευθυντήριες Γραμμές για τον Σχεδιασμό Προγραμμάτων Παρακολούθησης Υγροτόπων. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη. σελ 40.

11.Αράπογλου Μιχάλης, Νιτσιάκος Βασίλης «Νομός Ιωαννίνων Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.

12.Αστερίου Μ., Βαφειάδου Α., Τεκίδης Η., Τσαβδάρογλου Φωτεινή (Συντάκτες Έκδοσης).2009. 3η Έκθεση Αξιολόγησης Εφαρμογών των όρων προστασίας του Εθνικού Πάρκου Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (Ιανουάριος 2008 – Δεκέμβριος 2008). Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης.

13.Αστερίου Μ., Δημητριάδης Ι., Τεκίδης Η. (Συντάκτες Έκδοσης) 2η Έκθεση Αξιολόγησης Εφαρμογών των όρων προστασίας του Εθνικού Πάρκου Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (Μάρτιος 2006-Δεκέμβριος 2007).Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης.

14.Βλάμη Β., Ζόγκαρης Στ., Δημόπουλος Π. (2003). Βελανιδόδασος Ξηρομερού – Αιτωλοακαρνανία, Οικοτουριστικός Οδηγός. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σύλλογος Φίλων της Βελανιδιάς & Περιβάλλοντος «Αμαδρυάδα», Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

15.Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 2006. Χρηματοδότηση του δικτύου NATURA2000. Τεχνικός Οδηγός.

16.Γεράκης Α. Π., Τσιούρης Σ. και Τσιαούση Βασιλική (Συντονιστές Έκδοσης) (2007). Υδατικό Καθεστώς και Βιωτή Υγροτόπων.Προτεινόμενη Ελάχιστη Στάθμη Λιμνών και Παροχή Ποταμών Μακεδονίας και Θράκης. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θέρμη. 256 σελ.

17.Γκαργκούλας Ν., Βακάκης και Συνεργάτες Α. Ε., Ματθαίου Γ., (2004). Σχέδιο Διαχείρισης Αειφορικής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Ζωνών της Ευρύτερης Περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας. (2 αντίτυπα Α’ Φάσης, 2 αντίτυπα Β’ Φάσης).

18.Δημόπουλος Π., BergameirE., Θεοδωρόπουλος Κ., FischerP. και Τσιαφούλη Μ. (2005). Οδηγός Παρακολούθησης Τύπων Οικοτόπων και Φυτικών Ειδών στις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 με Φορείς Διαχείρισης στην Ελλάδα – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

19.ΕΚΒΥ, Παστεργιάδου Έυα και Παπαδοπούλου Παρασκευή (1993). Κατάλογος Βιβλίων, Μελετών, Περιοδικών και άλλου Υλικού της Βιβλιοθήκης του ΕΚΒΥ.

20.Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (2004). Οι Προστατευόμενες Περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

21.Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (1994). Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας – Μία Γνωριμία με τους Σημαντικούς Βιοτόπους της Ελλάδας. Ειδική Έκδοση, Αθήνα, σελ 272.

22.Επιμελητήριο Ιωαννίνων – Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg I (1994). Μελέτες Ίδρυσης και Οργάνωσης Μονάδων Χοιροτροφίας, Πτηνοτροφίας και Ιχθυοκαλλιέργειας στη Νότια Αλβανία. Ιωάννινα.

23.Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006). Χρηματοδότηση του Δικτύου Natura 2000. Τεχνικός Οδηγός.

24.Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2003) Μυστικά για το περιβάλλον που πρέπει να τα μάθει όλος ο κόσμος. Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο.

25.Ζήσης Ιωάννης (2003). Πράσινο Επιχειρείν. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

26.Κακούρος, Π., Βασιλική Τσιαούση και ΄Ελενα Χατζηχαραλάμπους. (2004). Οδηγίες εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και ΥΠΕΧΩΔΕ.Θέρμη.σελ.72.

27.Κατσακιώρη Μ. (2001). Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό έργων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα υγροτόπων. Υπουργείο περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη. 23σελ. καιΠαράρτημα

28.Κατσακιώρη Μ.και Φλογαΐτη Ε. (συντονίστριες έκδοσης). (2008). Εκπαιδευτικό υλικό «Περιβάλλον χωρίς σύνορα» (Δημοτικό, γυμνάσιο, Λύκειο).Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη.

29.Κατσίκης Α. (1992). Η λίμνη των Ιωαννίνων-Μορφογένεση-Παλαιογραφική εξέλιξη-Φυσική Γεωγραφία. Ηπειρωτικά Χρονικά. Ανάτυπο. Τόμος 30, Ιωάννινα.

30.Κοβάνη Ε., Αβδελίδη Κ. (2002). Λιμνών Αποξηράνσεις: Μελέτη Αειφορίας και Πολιτιστικής Ιστορίας. Αναπαραστάσεις του Χώρου και των Χρήσεων του στις Αποξηραμένες Περιοχές Κάρλας και Αγουλινίτσας. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα. (2 αντίτυπα)

31.Κόντος Ν., Φυτώκα Ε. και Λαζαρίδου Ε. (2001). Κατευθυντήριες γραμμές για την απογραφή υγροτόπων. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη. 24 σελ. και Παράρτημα

32.Λαζαρέτου Θ. (2002). Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Δίκαιο. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Αθήνα.

33.Λεγάκης, Α. και Μαραγκού, Π. (επιμέλ. Έκδ.). 2009. Το κόκκινο βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. Αθήνα, 528 σελ.

34.Νάτσης Λάζαρος (1992). Παμβώτις – Η Λίμνη των Ιωαννίνων.

35.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, INTERREGIII. Οδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης παρόχθιων οικοτόπων και ορνιθοπανίδας. «Διαχείριση παρόχθιων οικοτόπων και τουρισμού, διάδοση της γνώσης και ευαισθητοποίηση κοινού στην προστατευόμενη περιοχή Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά (GR 1220001)».

36.Οικονομίδης Π.Σ., Μ. Κουτράκης, Α. Apostolou, MVassilev & L.Pehlivanov (Συντονιστές έκδοσης), 2009. Άτλας της ιχθυοπανίδας του ποταμού Νέστου. Έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλα, Βουλγάρικη Ακαδημία Επιστημών, Βουλγαρία, 300σελ.

37.Οικονομίδου Ευαγγελία, Βασιλάκης Κ., Μπούσμουρας Δ., καιWitte R. (1993). Εκτίμηση Οικολογικής Αξίας του Δέλτα του Καλαμά και Προκαταρκτικές Προτάσεις Διαχειρίσεως. (Φάση 1: 1992). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων και Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, 76 σελ.

38.Ολκός /Ριζάρειο Ίδρυμα (1996). Ιωάννινα, 1890-1950.

39.Παπαϊωάνου Χ. (2003). Αγριόγιδο, στα Όρια της Επιβίωσης. Πίνδος Περιβαλλοντική. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων. Ιωάννινα.

40.Περιηγήσεις στο Νομό Ιωαννίνων – Τουριστικός Οδηγός – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.

41.Σκορδάς Κ. και Αναγνωστοπούλου Μ. (2001). Κατευθυντήριες Γραμμές για τον Σχεδιασμό Προγραμμάτων Κατάρτισης σε Θέματα Διαχείρισης Υγροτόπων. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη. 23 σελ. και Παράρτημα

42.Τρούμπης Α., Δ. Μέμτσας και Μελιάδου Α. (1993). Μεθοδολογία Ομαδοποίησης Υγροτόπων με Πολλαπλά Κριτήρια. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Τομέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 51 σελ.

43.Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (1985). Πρόγραμμα Οριοθέτησης Υγροτόπων Σύμβασης Ramsar. Υγροβιότοπος: Δέλτα Έβρου. Αθήνα.

44.Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (1986). Πρόγραμμα Οριοθέτησης Υγροτόπων Σύμβασης Ramsar. Υγροβιότοπος: Λίμνη Βόλβη – Λαγκαδά. Αθήνα.

45.Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (2003). Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές: Προς ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης.

46.Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (1998). Φορείς που έχουν Σχέση με το Περιβάλλον. Αθήνα.

47.Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (2004). Ατζέντα 21 – Το Παγκόσμιο Σχέδιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

48.Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η Οδηγία των Oικοτόπων 92/43/ΕΟΚ & το δίκτυο NATURA 2000. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

49.Φερμέλη, Γ., Ρουσσομουστακάκη-Θεοδωράκη, Μ., Χατζηκώστα, Κ., Παπαδοπούλου, Δ. (2008). Οδηγός Ξενάγησης σχολικών Ομάδων σε Προστατευόμεμες Περιοχές. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

50.Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ. (επιτροπή έκδοσης) (2009). Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελλάδας. Τόμος Α’ και Β’. Ελληνική Βοτανική Εταιρία. Πάτρα.

51.Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανιών. 2008. Το Φαράγγι της Σαμαριάς, Χανιά.

52.Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανιών. 2008. Το Αλφαβητάρι της Σαμαριάς, Χανιά.

53.Φορέας Διαχείρισης Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. Είδη της χλωρίδας και της πανίδας στο Εθνικό θαλάσσιο Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

54.Φορέας Διαχείρισης Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. 2009. Πρώτη έκθεση αξιολόγησης των έργων και των δράσεων του Φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. Φορέας Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α..Β.Σ.

55.Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας. Προστατευόμενη Περιοχή Καρπάθου-Σαρίας, ένας ανεκτίμητος θησαυρός.

56.Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά. (2008). Καλαμάς και Αχέροντας, Φύση / Άνθρωπος / Ιστορία / Πολιτισμός.

57.Φώτης Γ., Παπαχρήστου Φ., Κουσουρής Θ. και Κουτσουμπίδης Ε. (1986). Λίμνη Βεγορίτιδα (Προβλήματα και Προτάσεις για Βελτίωση). Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας. Συμβούλιο Προστασίας Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη.

58.Χήτος, Θ. (2009). Φυτά της Ηπείρου (FlowersofEpirus). Ιωάννινα.

  1. Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Απολογισμός 2010-2012.

Cultural

1.Δήμος Καλαβρύτων (2003). Μαρτυρική Πόλη Καλαβρύτων. Φωτογραφικό Λεύκωμα.

2.Εγνατία Οδός (2003). Λόγου Χάριν. Διηγήματα 10 Ελλήνων Πεζογράφων.

3.Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων (2003). Ηπειρώτικα Γράμματα – Μηνιαίο Φιλολογικό Περιοδικό.

4.Κάθι Νιούμαν, Γυναίκες Φωτογράφοι στο NationalGeographic

5.Λεύκωμα Ολυμπιακών Γραμματοσήμων. Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα. Ενότητα Α. (2 αντίτυπα).

6.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. Φηγός: Γράμματα – Τέχνες – Πολιτισμός. Τεύχη: 16, 19, 20, 21, 22, 23,24/25.

7.Ριζάρειο Ίδρυμα / Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου (2003). ΖαγορίσιωνΒίος. Zagori: The life of a community (2 αντίτυπα).

General literature (not in Greek)

1.Academia Republicii Socialiste Romania (1977). Hydrobiologia. Tomul 15. Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti.

2.Academia Republicii Socialiste Romania (1980). Hydrobiologia. Tomul 16. Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti.

3.Bogner F. Der Regen. Ein Luftbildportrat vom Arber bis Regensburg

4.David D., Cuadra C. & Miel R. (2002). Το Λαβωμένο Νερό. Γενική Διεύθυνση Πληροφοριών και Δημοσίων Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5.EconomidisP.S., M. Koutrakis, A. Apostolou, M. Vassilev & L. Pehlivanov (Eds) 2009. AtlasofRiverNestosFishFauna. Prefectural Authority of Drama-Kavala-Xanthi,NAGREF-Fisheries Research Intitute and Bulgarian Academy of Sciences, Kavala, Greece, pp.181.

6.Environment DG – European Commission. 2001. Sustainable tourism and NATURA 2000. Guidelines, initiatives and good practices in Europe. European Communities, Belgium.

7.Gaetano Baibato (1995). Caita Delle Vocazioni Ittiche Della Provincia di Brescia.

8.Gewassergutbeiicht des Landes Biemen (1993). Wasseiwiltschaltsamt.

9.Holdgate W.M.and Woodman J. M. (1978). The Breakdown and Restoration of Ecosystems. Proceedings of the Conference on the Rehabilitation of Severely Damaged Land and Freshwater Ecosystems in Temperate Zones Held in Reykjavik, Iceland, July 4-10, 1976, Sponsored by NATO Special Program Panel on Ecology. Plenum Press, New York.

10.Mabnahmen des Landes Blemen (1992). Schutz des Weser und dei Noidsee

11.Psychoudakis A. Sophia Papoutsi- Psychoudaki, and A.M.M.McFarquhar (1993). An Assessment of the Irrigation Project Affecting the Wetlands of Prespa, Greece. Greek Biotope / Wetland Centre and Department of Agricultural Economics, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. 44pp.

PhD thesis-Graduate- Postgraduate Thesis

1.Μαλανδράκη Ε., Παπαγεωργίου Γ. (2007). Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός στα όρια της λίμνης Παμβώτιδας. Διπλωματική εργασία.Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική σχολή.

2.Παπαδόπουλος Φ.- Κιτσαράς Λ. (1990). Η Λίμνη των Ιωαννίνων Παμβώτιδα – Υδρολογία – Ρύπανση και Προστασία. Διπλωματική Εργασία υπ’ αριθμόν 118. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικών Έργων. Ξάνθη.

3.Καζάνα Μ., Σακελαροπούλου Π. (2009) Περιβαλλοντικό πάρκο στη Λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων. Διπλωματική εργασία.Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική σχολή.

4.Κουτσούρη Π. (2001-2002). Βαρέα Μέταλλα σε Ιχθυοπληθυσμούς της Λίμνης Παμβώτιδας – Πτυχιακή Εργασία.

5.Πάνου Α. (2009). Πρόταση ανάπλασης τμήματος της παρόχθιας ζώνης της Λίμνης Παμβώτιδας με χρήση τεχνητών υγροτόπων. Μεταπτυχιακή εργασία. Ε.Μ.Π. Πανεπιστήμιο ΠειραιώςΤμ. Βιομηχανικής διοίκησης & Τεχνολογίας & Σχολή χημικών μηχανικών.

6.Παπαδημητρίου Θ. (2010). Επιπτώσεις των συγκεντρώσεων των μικροκυστινών σε υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.

7.Σαρίκα–Χατζηνικολάου Μ. (1999). Χλωριδική και Φυτοκοινωνιολογική Έρευνα Υδάτινων Οικοσυστημάτων της Ηπείρου. Διδακτορική διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής. Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής.

8.Τάτσης Λ. (2006). Χωροταξικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Διαχείριση των Παραποτάμιων Περιοχών. Το Παράδειγμα της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων- Διπλωματική Εργασία.

9.Χιωτέλλη Α. (2011). Η συμβολή της Αρχιτεκτονικής Τοπίου στην αξιολόγηση υγροτοπικών τοπίων Προστατευόμενων περιοχών με χρήση GIS. Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γεωπονική Σχολή, Τμήμα Γεωπονίας.

10.DimoliatisD. (2000). Pollution and Disturbance in Lake Pamvotida (Greece), as Reflected in the Distribution and Behavior of Birds. Submitted in Part Fulfillment of the BSc Degree in Applied Ecology (Hons).

Studies

1.RomeroR. J. andImbergerJ. (1999). LakePamvotis Project – Draft Final Report Centre for Water Research. The University of Western Australia.

2.Δενδρινός Π., – ΑνδρέουΑ., – ΠΑΝΑΙΑ Ε.Π.Ε., – Κοκκινίδης Γρ. – Καλλιδρομίτου Δ., – Φιλάνδρα Φ. – Αργυροκαστρίτης Ι. (ανάδοχ.) (1994). Μελέτη Συμπληρωματικής Ύδρευσης Ιωαννίνων και Λοιπών Οικισμών Λεκανοπεδίου και Εμπλουτισμού τη Λίμνης Παμβώτιδας. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γ’ Φάση. Ελληνική Δημοκρατία. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Αθήνα. (τόμος Ι, τόμος ΙΙ, προκαταρτικό).

3.Δημοτική Επιχείρηση Λίμνης Ιωαννίνων (1995). Διαχειριστική Μελέτη Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. ΝΑΙ )(τόμος Α’, τόμος Β’).

4.Διαχειριστικό Σχέδιο Λίμνης Παμβώτιδας (2004). (3 αντίτυπα, 3 παραρτήματα).

5.Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (2003). Αποκατάσταση και Σταθεροποίηση Οικοσυστήματος της Λίμνης Παμβώτιδας.

6.Ζερής, Κ. Μ., Δάλλας Σ. Α. (1966). Αρδευτικά έργα πεδιάδος Ιωαννίνων. Μελέτη Οικονομικής σκοπιμότητας. Βασίλειον της Ελλάδας, Υπουργείον συντονισμού.

7.Λουκάτος Α. και Λαγουδάκη Α. (αναδ.) (2001). «Μελέτη Ανάδειξης – Ανάπλασης και Προστασίας της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και των Περιμετρικών αυτής Περιοχών. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη». Μέρος Β’ – 5 τόμοι, Μέρος Α’ – 1 τόμος, Παράρτημα Α’ φάσης.

8.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων (2008). INTERREGIII Ελλάδα-Ιταλία. Συν-διαχείριση οικοσυστημάτων (Colecoman)

9.Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Ηπείρου, (1986). Η Ρύπανση στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και οι Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις. Ιωάννινα. (2 αντίτυπα).

10.ΥΔΡΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί E.Π.Ε. (1994). Μελέτη Συμπληρωματικής Ύδρευσης Ιωαννίνων και Λοιπών Οικισμών Λεκανοπεδίου και Εμπλουτισμού της Λίμνης Παμβώτιδας – Υδραυλικό Μέρος – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Conferences – Seminars – Meetings

1.ActsoftheFresh – SwedishLimnologicalSymposium (1987). EutrophicationandLakeRestoration. Water Quality and Biological Impacts.

2.WWF (2001). Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα, Δυνατότητες και Δυσκολίες. Πρακτικά Συνάντησης Εργασίας 11-13 Ιουνίου 2001, Μονοδέντρι Ζαγορίου.

3.Δήμος Κω, ΕΚΒΥ, 2004. Πρακτικά Διημερίδας «Οικοτουρισμός και άλλες εναλλακτικές προτάσεις για τον τουρισμό στις προστατευόμενες περιοχές» 7 & 8 Νοεμβρίου 2003. Κέντρο Πληροφόρησης επισκεπτών υγροβιοτόπου Ψαλιδίου. ΥΠΕΧΩΔΕ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΕΡΠΣ.

4.Διεθνές Συνέδριο, Ζάκυνθος 19-20 Μαΐου 2003. Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Εφαρμογές στη Θαλάσσια και Παράκτια Προστασία.

5.Ελληνικό Δίκτυο Leader+ , Κιλκίς 5-6 Νοεμβρίου 2000, 4η Σύνοδος Ελληνικού Δικτύου Leader +

6.Ν.Α. Θεσσαλονίκης, Επαρχία Λαγκαδά 22 Μαΐου 1996. Ημερίδα Λίμνη Κορώνεια. Προοπτικές για τη Διάσωση των Υγροτόπων.

7.Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 2006.Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας «Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Ιωάννινα 16-19 Νοεμβρίου 2006.

8.Πρακτικά Επιμορφωτικού Σεμιναρίου «Μεθοδολογία για την εφαρμογή εκπαιδευτικών υλικών στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία” 25-26 Οκτωβρίου 2003. MIO-ECSDE.

9.Σεμινάριο «Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Διαχείριση Καλαμώνων», Πέμπτη 6 Μαΐου 2004, Αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας.

10.Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Ηπείρου (1984). Διήμερη Συνάντηση 2-3 Απρίλη, 1983 στα Γιάννινα με Θέμα: Καθαρισμός και Διάθεση των Αστικών Λυμάτων της Πόλης Ιωαννίνων. Έκδοση ΤΕΕ/Τ.Η.

11.Φορέας Διαχείρισης Εθνικού δρυμού Σαμαριάς. 2009. Πρακτικά του Συνεδρίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών-Προοπτικές και Πραγματικότητα». Χανιά, 29-31 Οκτωβρίου 2009.

12.Φορέας Διαχείρισης Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. 2008. Πρακτικά Διημερίδας «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) & Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.) σε Προστατευόμενες Περιοχές.» Αλόννησος 21-22 Ιουνίου 2008.

13.Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού. 2008. Πρακτικά Διημερίδας «Διαχείριση και Διατήρηση των Προστατευόμενων Περιοχών: Ιδιαιτερότητες, Προβλήματα, Προοπτικές Ανάπτυξης». Καλάβρυτα 9-10 Μαΐου 2008.

Skip to content