Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών Η/Υ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών Η/Υ»

Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε το παρακάτω εικονίδιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Α’
Παράρτημα Β – Υπεύθυνη Δήλωση
Παράρτημα Γ’

Μετάβαση στο περιεχόμενο