Λίμνη Παμβώτιδα_ΜΑΥΡΟΚΈΦΑΛΗ ΠΑΠΙΑ _αρχείο Φ.Δ.Λ.Π.Ι.